Về Chúng Tôi

GIỚI THIỆU CHUNG
Các dịch vụ chính của công ty bao gồm:
Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng và công nghiệp;
Thiết kế quy hoạch cảnh quan;
Thiết kế và thi công nội thất;
Buôn bán đồ gỗ
Xây dựng các loại nhà ở dân dụng và công nghiệp;
Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng xây dựng;
Lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không
khí;
Lắp đặt các loại cửa tự động, kính xây dựng, hệ thống đèn chiếu sáng;
Lập dự án, quản lý dự án;
Lập dự toán xây dựng công trình, tư vấn đấu thầu xây dựng;
Thẩm tra thiết kế;
Tổng dự toán xây dựng công trình
1. Lập quy hoạch xây dựng
– Lập quy hoạch chung xây dựng đô thị cho các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại
3,loại 4, loại 5, các Quận của thành phố trực thuộc Trung ương, các đô thị mới liên tỉnh,
đô thị mới có quy mô dân số tương đương với đô thị loại 5 trở lên, các khu công nghệ
cao và khu kinh tế có chức năng đặc biệt.
– Lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị cho các khu chức năng trong khu đô thị và các
khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu bảo tồn, di sản văn hóa, khu du
lịch, nghỉ mát hoặc các khu khác đã được xác định, cải tạo chỉnh trang các khu hiện
trạng của đô thị.
– Lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn cho các điểm dân cư trung tâm xã và các điểm
dân cư nông thôn tập trung (gọi chung là thôn)
2. Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình

– Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) và xin phép
đầu tư đối với các công trình quan trọng quốc gia.
– Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi) đối với các dự án
nhóm A,B,C bao gồm các công việc:
+ Lập thuyết minh Dự án đầu tư;
+ Thiết kế cơ sở trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn.
– Lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình đối với các dạng công trình:
+ Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo;
+ Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15
tỷ đồng (Không bao gồm tiền sử dụng đất) phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế –
xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp người quyết định đầu tư
thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
3. Khảo sát xây dựng
Khảo sát xây dựng (Theo điều 46 – Luật xây dựng) bao gồm: Khảo sát địa hình,
khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình và
các công việc kháo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng (khảo sát, đánh giá ảnh hưởng
của công trình xây dựng đối với môi trường xung quanh) cho các công trình cấp đặc biệt,
cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV cùng loại. Khảo sát xây dựng chỉ được tiến hành theo nhiệm
vụ khảo sát đã được phê duyệt.
4. Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế xây dựng công trình cho các loại công trình Dân dụng và Công nghiệp từ
cấp đặc biệt tới các cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV. Tùy theo tính chất, quy mô của từng loại
công trình, thiết kế xây dựng công trình có thể được lập một bước, hai bước hoặc ba bước
(theo điều 54 – Luật xây dựng và điều 16 – Nghị định 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009
của Chính phủ)
5. Thẩm tra dự án đầu tư, Thiết kế, Dự toán và Tổng dự toán xây dựng công trình – Thẩm tra
Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm:
+ Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án bao gồm: dự cần thiết đầu tư; các
yếu tố đầu tư vào của dự án; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện
dự án; phân tích tài chính, tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI THẤT T-STYLE
Số 12 phố Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8853555
Website: t-style.vn
Fanpage: fb.me/kientrucnoithattstyle
+ Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án bao gồm: sự phù hợp với quy
hoạch; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt bằng, khả
năng huy động vốn đáp ứng tiến độ của dự án; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; khả
năng hoàn trả vốn vay; giải pháp chống cháy,chữa cháy; các yếu tố ảnh hưởng đến dự
án như quốc phòng, an ninh, môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên
quan.
– Thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các công việc:
+ Kiểm tra sự phù hợp với các bước thiết kế đã được phê duyệt;
+ Sự tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
+ Đánh giá mức độ an toàn công trình, sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền công
nghệ và các thiết bị đã chọn (nếu có) đúng đắn của việc áp dụng các định mức Kinh tế
– Kỹ thuật;
+ Định mức chi phí, đơn giá, các chế độ chính sách có liên quan và các khoản mục chi
phí trong dự toán theo quy định …
6. Tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng – Lập hồ sơ mời thầu căn cứ
trên:
+ Kế hoạch đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+Yêu cầu của chủ đầu tư;
+ Hồ sơ thiết kế (gồm: Thuyết minh kỹ thuật, bản vẽ, dự toán chi tiết) đã được phê duyệt
và các văn bản pháp lý có liên quan; + Điều kiện thi công công trình.
– Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu (sau khi có phê duyệt hồ sơ mời thầu) bao gồm các
công việc:
+ Mở thầu;
+ Tổ chức chấm thầu;
+ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu.
7. Đầu tư xây dựng công trình
– Thay mặt chủ đầu tư quản lý toàn bộ hay từng hạng mục của dự án, giám sát chất lượng,
tiến độ thi công, giám sát thực hiện hợp đồng,… trong quá trình xây dựng.
8. Đánh giá, xác định nguyên nhân sự cố công trình

– Phân tích, đánh giá nguyên nhân gây sự cố công trình để thiết lập biện pháp khắc phục,
cải tạo, nâng cấp công trình.
9. Thiết kế và thi công nội, ngoại thất công trình
– Thiết kế nội thất gồm các công việc về Tổ chức không gian kiến trúc bên trong công
trình, tổ chức sắp xếp các đồ vật, các vật thể nhỏ tạo nên không gian kiến trúc trong nhà
(nền, tường, trần, … ). Sử dụng ngôn ngữ màu sắc, ánh sáng và âm thanh để tổ chức,
trang trí tạo sự liên kết mang tính thẩm mỹ.
– Thiết kế ngoại thất gồm các công việc về tổ chức không gian kiến trúc bên ngoài công
trình. Sử dụng các mảng khối, màu sắc, sân đường, vườn hoa, cây cảnh,…. tạo cảnh
quan công trình.
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Hội đồng thành viên nắm vai trò định hướng phát triển cho Công ty. Giám đốc và các Phó giám
đốc điều hành công ty theo định hướng đã đề ra bằng cách giao nhiệm vụ cho các phòng ban và
kiểm soát các phòng ban đó. 

 

Giấy đăng ký kinh doanh

KẾT LUẬN
Công ty TNHH kiến trúc nội thất T-style với đội ngũ cán bộ, kỹ sư giỏi và giàu kinh
nghiệm, từng hoạt động tại nhiều dự án lớn tương tự, có quan hệ hợp tác rỗng rãi với nhiều đơn vị
trong nước và quốc tế, hoàn toàn đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng trong các công tác:
khảo sát, thiết kế, tư vấn, thi công, kiểm tra chất lượng, giám sát kỹ thuật, trợ giúp công nghệ và
tư vấn phát triển đầu tư, cung cấp các sản phẩm tự nhiên chất lượng cao. Qua một thời gian hoạt
động, công ty có được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và sự tin tưởng của khách hàng có thu
được những kết quả sản xuất kinh doanh rất tốt, phù hợp với sự phát triển kinh tế hiện nay.
Đến với Công ty TNHH kiến trúc nội thất T-style, khách hàng sẽ gặp những người bạn
chân thành, tin cậy và có được những sản phẩm đạt chất lượng tốt với giá hợp lý và mang lại giá
trị kinh tế cao.
Xin trân trọng cảm ơn !
Công ty TNHH kiến trúc nội thất T-style